Kristian T°rning siger: "KommunikÚr!".

Se mere pň: linkedin.com/in/torning (nyt vindue).
ę 2009 - KommunikÚr.dk.